0
nitrollers-200px

ÁSZF

Az általános szerződési feltételek a Fekete Botond e.v. a nitrollers.hu oldal üzemeltetője, mint bérbeadó (a továbbiakban mint “szolgáltató”), valamint a túrarésztvevő/eszközbérlő (a továbbiakban mint “Bérlő”) között létrejövő kétoldalú megállapodás, mely részletezi a szolgáltató és a Bérlő számára a túra ideje alatt betartandó utasításokat, magatartási- és közlekedési szabályokat, az eszközök rendeltetésszerű használatának szabályait, a nem rendeltetésszerű használatból és egyéb okokból bekövetkező káresemények felelősségi szabályait, a felek számára iránymutatást ad a túra kapcsán felmerülő kérdések tekintetében.
A Bérlő a foglalás elindításával arról is nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és azt elfogadva annak tartalmát önmagára nézve érvényesnek és kötelezően betartandónak ismeri el.

Részvételi feltételek:
A túrán csak 14 év felett, érvényes személyi okmányok birtokában lehet részt venni. A résztvevők írásban felelősségi nyilatkozatot tesznek az eszköz használatából eredő eseményekkel összefüggésben, a túravezető utasításait illető, betartandó utasításokkal és az elvárt magatartással kapcsolatban.

A Bérlő a túrán csak saját felelősségére vehet részt.

A Bérlő számára az előre egyeztetett időpont betartása kötelező. Az induló csoportok többi tagjára való tekintettel a szervezőnek 10 percnél hosszabb várakozásra nincs lehetősége. A csoport elindulása utáni (10 perc maximum) érkezés után, a befizetett jegyár (kupon/voucher/ajándékkártya) nem igényelhető vissza, más időpontra nem váltható át.

A foglalás elindítása:
A foglalás érvényessé válik, miután azt a túraszervező saját honlapján (nitrollers.hu) a Bérlő kezdeményezi, ezzel elindítja a foglalási eljárást, melynek következő lépéseként a foglalást annak végelesítése után, a túraszervező visszaigazolja. Ebben az esetben a foglalást a Bérlő további jelzése hiányában is érvényesnek kell tekinteni. Érvényes foglalás esetén a túraszervezőt megilleti a foglalás ellenértéke. A Fekete Botond e.v. által írásban visszaigazolt, a Bérlő által kezdeményezett foglalás a kezdeményező további jelzése hiányában automatikusan nem törlődik, a foglalás tartalmának ellenértékét a Bérlő az igénybe nem vett, de a túraszervező által fenntartott foglalások után is köteles kifizetni.

Foglalási feltételek:
A Bérlő a foglalási folyamat elektronikus felületen (weboldalon) történő indításával, e-mailben vagy telefonon történő bejelentkezés esetén kinyilvánítja részvételi szándékát az általa megjelölt eseményre/túrára, az általa megjelölt/bérelni kívánt eszközzel az általa megadott létszám szerint.

A foglalás a Bérlő kezdeményezésére jön létre. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a foglalás indításával szerződéses jogviszony jön létre közte és a szolgáltató között, mely az eszközbérlő által indított foglalás tartalmára és idejére terjed ki. A foglalás e-mailben vagy telefonon keresztüli lemondással szüntethető meg. Amennyiben a Bérlő részvételi szándékát a túra időpontja előtt legalább 48 órával mondja le, úgy a befizetett foglalót 100% -ban visszakapja. 48 órán belüli lemondásnál a foglaló nem igényelhető vissza.

Rossz idő esetén a szervező közösen a Bérlővel dönthet a túra elhalasztásáról vagy törléséről.

Halasztás esetén a Bérlő és a szervező új időpontot egyeztet, fezetési és visszafizetési kötelezettsége egyik félnek sem keletkezik. Az új időpontra az eredeti feltételek érvényesek. (pl. létszám, útvonal) Amennyiben a felek nem találnak közös megfelelő időpontot, vagy a foglalás törléséről döntenek, úgy a Bérlő visszakapja a foglaló 100%-át.

Rossz időnek minősül ha a túra előtt közvetlen vagy azt megelőző napon nagy mennyiségű eső esik, amitől a tervezett útvonal rollerrel biztonságosan nem járható. Amennyiben túra közben fordul rosszra az időjárás, az útvonal járhatósága alapján a szervező dönthet a túra megszakításáról.

A foglalás menete

 1. A foglalás elindítása a https://nitrollers.hu oldalon, [email protected] emailen vagy a +36 30 753 8151 telefonszámon történhet
 2. Weboldalon való foglalás esetén a túra ellenértékének kifizetése a beépített Simple Pay online fizetési rendszeren keresztül, OTP SZÉP kártyával, átutalással, Meglepkék ajándékutalvánnyal. Feldobox utalvánnyal vagy AYCM vagy MultiSport tagsággal.
 3. Telefonon vagy e-mailen történő foglalás esetén a foglalás biztosítása előre utalással.

A Bérlő a foglalásáról visszaigazoló emailt kap, a levélben foglaltak szerint a megadott számlaszámra előre utalással a foglalás ellenértékét kifizeti.

A foglalásban bekövetkezett változásokat a Bérlő köteles jeleznii a túraszervező felé emailben vagy telefonon, ennek hiányában az eredeti foglalás tartalmának megfelelő ellenérték kifizetésére kötelezett.

Baleset és eszköz biztosítás
A Bérlő a foglalással egyidejűleg csatlakozik egy csoportos balesetbiztosítási csomaghoz, amely személyi és tárgyi sérülések esetén nyújt fedezetet egy esetlegesen bekövetkező baleset esetére. 

A biztosítás a foglalás elválaszthatatlan részét képezi. A biztosítás költségét az oldalon feltüntetett foglalási díjak minden esetben tartalmazzák, azért a résztvevő(ke)t külön költség nem terheli.

Fizetési feltételek, egyéb tudnivalók
A bérlő a kiválasztott túrát online bankkártyával, OTP SZÉP kártyával vagy átutalással tudja kifizetni. E-mailes vagy telefonos foglalás esetén pedig előreutalással. Meglepkék, Feldobox, All You Can Move vagy MultiSport utalvány/tagság esetén az online foglalás során nem szükséges fizetni, hanem az utalványok vagy tagságok érvényességét a túrát megelőzően a helyszínen ellenőrizzük. 

Garanciák, melyek védik a túrarésztvevőt/eszközbérlőt
A Bérlő által igényelt szolgáltatás előzetes egyeztetéseknek megfelelő megvalósítását csak abban az esetben tudja garantáltan teljesíteni a túraszervező, ha a Bérlő az igényét a részvételi díj teljes megfizetésével biztosítja. A megrendelt szolgáltatás árának 100%-át foglaló címen a túraszervező számlájára átutalja.

Az utalást célszerű a foglalást követően azonnal elindítani, mivel a megkezdett foglalás csak akkor válik érvényessé, ha annak ellenértéke beérkezett a túraszervező számlájára. A lefoglalt túra státuszát tekintve mindaddig, amíg az utalást nem indítják el, opcionális marad, vagyis a dátum és a szolgáltatás tekintetében is értékesíthető harmadik félnek, s ha a kiajánlott szolgáltatást a harmadik fél hamarabb kiegyenlíti, ő biztosítja be a megrendelést, vagyis az ő foglalása válik érvényessé.

Az utalást legkésőbb a túraindulást megelőző 48 órán belül kell teljesíteni. Amennyiben a Bérlő nem biztosítja az igényelt szolgáltatást foglaló megfizetésével, a kiválasztott időpontot, eszközt és szolgáltatást hasonló érdeklődés esetén a túraszervező más ügyfeleknek is kiajánlhatja. Ebben az esetben a nem biztosított megrendelések teljesítése szabad kapacitás esetén érkezési sorrendben történik.

Az eszközök bérlésének feltételei
A Bérlő részt vesz a túrát megelőző balesetvédelmi oktatáson. A Nitrollers.hu által szervezett túrára bérbe adott bármely, a honlapon bérlehetőként megjelölt eszköz és egyéb sporteszköz használatához szükséges oktatást követően, az ismereteket elsajátította, annak tartalmát, használatát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Bérlő (akár helyszíni ellenőrzés során is) érdemben igazolja, hogy az adott eszköz használatához szükséges, részletezett testfelépítési paramétereknek megfelel. (Legalább 130 cm magasság, Maximum súly: 120 kg.)

A részvételt kizáró okok:
14 év alatti személy; várandósság; alkohol, tudatmódosító szer, vagy gyógyszer általi befolyásoltság; 120 kg feletti testsúly; egyéb testi fogyatékosságból eredő mozgáskorlátozottság; egyes mentális, vagy idegi eredetű betegségek, pl. epilepszia, pánikbetegség, tudatzavarok; szívproblémák, hipertónia, vérzékenység, ostheoporosis. Kizáró ok továbbá ha a résztvevő a túra időpontját megelőző két hétben műtéten esett át.

Amennyiben a Bérlő az előzetes tájékoztatást követően a túra befoglalásakor eltitkolta valós testi paramétereit, és azok nem felelnek meg az eszközök használatához szükséges adatoknak, akkor a lefoglalt szolgáltatást, ezzel együtt a részvételi díjat teljes egészében ki kell fizetnie, hiszen szándékosan félrevezette a szolgáltatást nyújtót. Résztvevő 100%-ban köteles kifizetni a szolgáltatás árát, mert figyelmen kívül hagyva az előzetes tájékoztatást, a szolgáltatás igénybevételére tett ráutaló magatartásával megakadályozta, hogy a szolgáltatást a túraszervező olyan Bérlőnek értékesítse, aki megfelel az eszköz igénybevételéhez szükséges paramétereknek.

Az előre lefoglalt szolgáltatást saját hibájából eredően nem tudja igénybe venni, s mivel emiatt túraszervező bevételtől esett el, a hibás félnek kell megtérítenie ezt a kárt. A kár nagysága ebben az esetben megegyezik a szolgáltatás árával.

Balesetmegelőzési, Biztonsági és egyéb kötelezően betartandó használati szabályok:

A bukósisak használata kötelező!

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadót a Bérlő saját hibájából, a felelőtlen használatból eredő balesetért felelősség nem terheli, kárigénnyel vele szemben e tekintetben nem élhet.

A bérbe vett közlekedési eszköz veszélyes üzemnek minősül, azt a Bérlő saját felelősségére veszi igénybe és csak a rendeltetésének megfelelően használja.

Tudomásul veszi, hogy a nem rendeltetésszerű használat során az eszközben bekövetkezett bárminemű kárt megtéríteni köteles.

A bérelt járművek/eszközök üzemeltetése közben a KRESZ szabályait, valamint a biztonsági előírásokat be kell tartani. Az eszközök csak a túravezető látótávolságán belül, a túravezető által kijelölt útvonalon használhatók és a túra alatt személyi csere nem lehetséges.

A közlekedési eszközök használata során bármely dologban, vagyonban bekövetkező kárt, illetve balesetből eredő személyi sérülések költségeit a Bérlő köteles viselni.

Kártérítési felelősség terhe melletti azonnali kizárást von maga után, ha a Bérlő elhagyja a kijelölt területet (gyakorló pályát, kijelölt túra-útvonalat) illetve veszélyezteti saját vagy mások testi épségét (pl: ütközik). Kizárást von maga után, ha a Bérlő nem tartja be a túravezető utasításait. Kizárásnál a befizetett részvételi díj a megrendelt szolgáltatás teljesülésének mértékétől függetlenül nem igényelhető vissza.

Az eszköz használatából történő kizárás a teljes túrára vonatkozik, más megrendelt, kapcsolódó szolgáltatást nem érint abban az esetben, ha a szolgáltatás a túrától függetlenül is igénybe vehető. A túrától el nem választható szolgáltatás ára kizárás esetén nem igényelhető vissza. Az eszközök átadása más személy részére nem megengedett.

Az eszközök használata azon személyek számára nem megengedett, akiknek valamilyen testi fogyatékosságuk van, illetve betegek; vagy alkohol, drogok, gyógyszerek befolyása alatt állnak, a járművet nem használhatják a várandós anyák, szívproblémákkal és/vagy a magas vérnyomással szenvedők és a korábban megjelölt betegségekben szenvedők, továbbá megjelölés nélkül minden olyan betegségben szenvedő egyén, amely betegség a veszélyes üzemből eredő használatra befolyással van vagy fizikai értelemben akadályozza a használót vagy belátási képességét korlátozza, vagy a használó számára további egészségkárosodás forrása lehet pl. vérzékenység eltitkolása és baleset bekövetkezése. Az eltitkolt betegségek miatt fellépő esetleges problémákért, balesetekért, rosszullétekért, orvosi, vagy mentőszolgálati beavatkozást igénylő eseményekért a Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik.

A harmadik személynek okozott kárért a Bérlő felel.

Utazás közben a járműveket az oktatáson látottak alapján kell használni. Attól eltérni nem lehet. Csoportos túrák esetén az előttünk utazótól legalább 2 másodpercnyi vagy 10 méter követési távolságot kell tartani. Ezen kívül mindkét oldalon egy méter távolságot kell egymástól és környezetünktől tartani. Más túrázók mellett elhaladva vagy mások útvonalát keresztezve 10km/h-ra kell lassítani, egymás biztonságára és nyugalmára tekintettel.

A használónak a talaj egyenetlenségeire, az úttest sérüléseire, kátyúkra, pocsolyákra figyelnie kell, és azokat ki kell kerülnie, kiemelt tekintettel a földből kiálló gyökerekre és sáros, csúszós részekre. A járdaszegélyen, vasúti síneken vagy egyéb akadályokon való áthajtás és közlekedés tilos, ez balesethez is vezethet. Ezeknél az akadályoknál a járművet tolni kell.

Egy járművön csak egy utas utazhat. További személyek, különösen gyermekek szállítása tilos. A járműben keletkezett sérüléseket azonnal jelenteni kell. Ennek elmulasztása esetén szándékos rongálás vélelme mellett a túraszervező kártérítési eljárást kezdeményezhet.

A bérlőt és az eszközöket védő balesetbiztosítás csak baleset bekövetkeztében jelent fedezetet. Szándékos ütközés, gondatlanság vagy a túravezető utasításának figyelmen kívül hagyásából keletkező sérüléseket és károkat nem fedez, azt a Bérlő köteles megtéríteni a szolgáltatónak. Arról, hogy mi minősül balesetnek, a biztosító oldalán olvashat.

AJÁNDÉKUTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA

Az ajándékutalvány kizárólag a nitrollers.hu oldalon várásolható meg és használható fel az ott kínált sporteszközök és felszerelések bérlésére. A felhasználni kívánt utalványon szereplő kódot a nitrollers.hu oldalon a foglalási folyamat fizetési lépésénél kell megadni. A kód beírása után az utalvány értéke automatikusan levonódik a fizetendő végösszegből. Amennyiben a fizetendő összeg kevesebb, mint a felhasznált utalvány értéke, a fennmaradó összeg elvész. Az utalvány felhasználása az ajándékutalványon feltüntetett határidőhöz kötött (felhasználási időszak). Az ajándék utalvány, az utalványon feltöntetett határidőig váltható be a nitrollers.hu oldalon.

Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható.

Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem a felhasználási hely nem jogosult vizsgálni az utalvány tulajdonjogát.

Az ajándékutalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az értékesítéskor az utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk (kiadás dátuma,érvényesség dátuma, bélyegző).

Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló a szolgáltatás ellenértékének (rész) kiegyenlítésére a rajta szereplő kódot a nitrollers.hu oldalon felhasználja.

Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz vagy bankkártya felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén.

Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak. Az utalvány készpénzre nem váltható.

Mivel az utalvány készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor az eladó minden esetben a termék teljes összegéről állít ki számlát.

Az ajándékutalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.

REKLAMÁCIÓ, PANASZÜGYINTÉZÉS

A panasz minden olyan, a nitrollers.hu tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban  felmerülő egyedi kérelem vagy
reklamáció, amelyben a panaszos a nitrollers.hu valamely eljárását kifogásolja,
illetve azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza.

A szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó panasz az alábbiak szerint nyújtható be:

 • A Szolgáltató [email protected] elektronikus címére küldött levél útján, vagy
 • írásban, a Szolgáltató székhelyére küldve

A Rendelés részét képező termék fizikai vagy jogi hibájára vonatkozó panasz esetén, a panaszt a magyar Polgári törvénykönyv kellék- és termékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell kivizsgálni.

Az Igénybe vevő panasza kivizsgálása és követelése érvényesítése érdekében jogosult az illetékes Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez fordulni.

A panaszkivizsgálás és követelésérvényesítés peren kívüli eljárásaira és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó részletes információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján érhetők el: www.nfh.hu.

Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban a Bérlőnek panasza lépne fel, a nem megfelelő teljesítéssel kapcsolatos bizonyítás a Bérlőt terheli, kivéve amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedően másképpen nem rendelkeznek.

Amennyiben a kicserélésre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételár kerül visszafizetésre. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A szállítás során sérült termékek esetében szükséges mellékelni a szállító jegyzőkönyvét, amelyben a kézbesítő elismeri, hogy a csomagot sérülten adta át. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy jegyzőkönyv hiányában a reklamációt a Szolgáltató nem fogadja el.

A termék átvételét követően Megrendelő az esetleges minőségi reklamációt köteles haladéktalanul jelezni emailben a [email protected] email címen.

Szolgáltató email címére vagy telefonon a +36 30 753 8151-es számon érkezett panaszokat legkésőbb annak a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, illetve a további jogorvoslati lehetőségekről.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
Email: [email protected]; [email protected]

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Email: [email protected]

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
Email: [email protected]

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
Email: [email protected]

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
Email: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
Email: [email protected]

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
Email: [email protected]

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
Email: [email protected]

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
Email: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
Email: [email protected]

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
Email: [email protected]; [email protected]
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
Email: [email protected]

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
Email: [email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
Email: [email protected]

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
Email: [email protected]

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email: [email protected]

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
Email: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
Email: [email protected]

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Email: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
Email: [email protected]

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr